Categories
ข่าว-ประชาสัมพันธ์ ข่าว-สมัครงาน ข่าว-เรียกบรรจุ

ประกาศ กศจ.นราธิวาส เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (เพิ่มเติม)

ประกาศ กศจ.นราธิวาส
เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)
——————————-

กำหนดให้ใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ หรือเอกสารผลการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภาซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองข้อมูลโดยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหลักฐานในการสมัครสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้ที่ www.ksp.or.th