Categories
ข่าว-ประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ ปี พ.ศ.2562

ประกาศ กศจ.นราธิวาส เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ ปี พ.ศ.2562
ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก รวมทั้งสิ้น 24 อัตรา
     สังกัด สพป. จำนวน 17 อัตรา
     สังกัด สพม. จำนวน 7 อัตรา

เอกสารดาวน์โหลด