Categories
ข่าว-จัดซื้อ

จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสจำนวน 1 หลัง

ประกาศจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสจำนวน 1 หลัง  ด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 1,240,200 บาท  รายละเอียดเพิมเติม ดาวน์โหลดจากเอกสารนี้