Categories
ข่าว-ประชาสัมพันธ์ ข่าว-เรียกบรรจุ ไม่มีหมวดหมู่

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ ปี 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

ตั้งแต่วันที่ 10-16 มีนาคม 2563 วันเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
อ่านต่อทั้งหมด

1. ประกาศรับสมัครสอบ รอง ผอ.สถานศึกษา
2. ใบสมัคร สำหรับ สพป / ใบสมัคร สำหรับ สพม
2. แบบรายงาน ภาค ข (แบบรายงานประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน)
3. แบบรายงาน ภาค ค (วิสัยทัศน์)

กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร.073-530 515 กด 1