Categories
ไม่มีหมวดหมู่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย (ปีงบประมาณ 2563)

ที่อยู่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
ถนนพิชิตถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-02026-77-1
ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม


งบทดลองเผยแพร่ เดือนตุลาคม 2562
งบทดลองเผยแพร่ เดือนพฤศจิกายน 2562
งบทดลองเผยแพร่ เดือนธันวาคม 2562


งบทดลองเผยแพร่ เดือนมกราคม 2563
งบทดลองเผยแพร่ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
งบทดลองเผยแพร่ เดือนมีนาคม 2563
งบทดลองเผยแพร่ เดือนเมษายน 2563
งบทดลองเผยแพร่ เดือนพฤษภาคม 2563
งบทดลองเผยแพร่ เดือนมิถุนายน 2563
งบทดลองเผยแพร่ เดือนกรกฎาคม 2563
งบทดลองเผยแพร่ เดือนสิงหาคม 2563
งบทดลองเผยแพร่ เดือนกันยายน 2563