Categories
ข่าว-ประชาสัมพันธ์ ข่าว-เรียกบรรจุ ไม่มีหมวดหมู่

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ ปี 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

ตั้งแต่วันที่ 10-16 มีนาคม 2563 วันเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
อ่านต่อทั้งหมด

1. ประกาศรับสมัครสอบ รอง ผอ.สถานศึกษา
2. ใบสมัคร สำหรับ สพป / ใบสมัคร สำหรับ สพม
2. แบบรายงาน ภาค ข (แบบรายงานประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน)
3. แบบรายงาน ภาค ค (วิสัยทัศน์)

กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร.073-530 515 กด 1

Categories
ไม่มีหมวดหมู่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย (ปีงบประมาณ 2563)

ที่อยู่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
ถนนพิชิตถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-02026-77-1
ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม

งบทดลองเผยแพร่ เดือนตุลาคม 2562
งบทดลองเผยแพร่ เดือนพฤศจิกายน 2562
งบทดลองเผยแพร่ เดือนธันวาคม 2562


งบทดลองเผยแพร่ เดือนมกราคม 2563
งบทดลองเผยแพร่ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
งบทดลองเผยแพร่ เดือนมีนาคม 2563
งบทดลองเผยแพร่ เดือนเมษายน 2563
งบทดลองเผยแพร่ เดือนพฤษภาคม 2563
งบทดลองเผยแพร่ เดือนมิถุนายน 2563
งบทดลองเผยแพร่ เดือนกรกฎาคม 2563
งบทดลองเผยแพร่ เดือนสิงหาคม 2563
งบทดลองเผยแพร่ เดือนกันยายน 2563