Categories
ข่าว-จัดซื้อ ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง เช่าครุภัณฑ์พาหนะรถยนต์ปฏิบัติการ(รถยนต์กระบะ) เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง เช่าครุภัณฑ์พาหนะรถยนต์ปฏิบัติการ(รถยนต์กระบะ) เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน
งบประมาณ 1,180,200 บาท
ผู้สนใจประกวดราคา ติดต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 073-530 515, 073-530 527

รายละเอียดเอกสารแนบ

Categories
ข่าว-ประชาสัมพันธ์

มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาด COVID-2019

Categories
ข่าว-ประชาสัมพันธ์ ข่าว-สมัครงาน ข่าว-เรียกบรรจุ

เลื่อนการสอบคัดเลือกฯ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ.2563

Categories
ข่าว-ประชาสัมพันธ์ ข่าว-สมัครงาน ข่าว-เรียกบรรจุ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

Categories
ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563(เพิ่มเติม)

ประกาศสอบรอง ผอ.รร.(เพิ่มเติม)

Categories
ข่าว-ประชาสัมพันธ์ ข่าว-สมัครงาน ข่าว-เรียกบรรจุ

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนราธิวาส


กศจ.นราธิวาส ประกาศผลการย้ายครู สังกัด สพฐ ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลด

Categories
ข่าว-ประชาสัมพันธ์ ข่าว-สมัครงาน ข่าว-เรียกบรรจุ

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/160 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่อง การให้ผู้ดำงตำแหน่งศึกษานิเทกศ์เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือก

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/160 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่อง การให้ผู้ดำงตำแหน่งศึกษานิเทกศ์เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือก


Categories
ข่าว-ประชาสัมพันธ์ ข่าว-สมัครงาน ข่าว-เรียกบรรจุ

ประกาศ กศจ.นราธิวาส เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (เพิ่มเติม)

ประกาศ กศจ.นราธิวาส
เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)
——————————-

กำหนดให้ใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ หรือเอกสารผลการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภาซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองข้อมูลโดยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหลักฐานในการสมัครสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้ที่ www.ksp.or.th

Categories
ข่าว-ประชาสัมพันธ์ ข่าว-เรียกบรรจุ ไม่มีหมวดหมู่

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ ปี 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

ตั้งแต่วันที่ 10-16 มีนาคม 2563 วันเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
อ่านต่อทั้งหมด

1. ประกาศรับสมัครสอบ รอง ผอ.สถานศึกษา
2. ใบสมัคร สำหรับ สพป / ใบสมัคร สำหรับ สพม
2. แบบรายงาน ภาค ข (แบบรายงานประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน)
3. แบบรายงาน ภาค ค (วิสัยทัศน์)

กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร.073-530 515 กด 1

Categories
ข่าว-ประชาสัมพันธ์

เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุมนราทัศน์ 1 โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส
โดยมารายงานตัว เวลา 08.30 -09.00 น. แต่งกายชุดสุภาพ
อ่านต่อ