Categories
ข่าว-ประชาสัมพันธ์ ข่าว-สมัครงาน ข่าว-เรียกบรรจุ

เลื่อนการสอบคัดเลือกฯ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ.2563

Categories
ข่าว-ประชาสัมพันธ์ ข่าว-สมัครงาน ข่าว-เรียกบรรจุ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

Categories
ข่าว-ประชาสัมพันธ์ ข่าว-สมัครงาน ข่าว-เรียกบรรจุ

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนราธิวาส


กศจ.นราธิวาส ประกาศผลการย้ายครู สังกัด สพฐ ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลด

Categories
ข่าว-ประชาสัมพันธ์ ข่าว-สมัครงาน ข่าว-เรียกบรรจุ

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/160 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่อง การให้ผู้ดำงตำแหน่งศึกษานิเทกศ์เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือก

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/160 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่อง การให้ผู้ดำงตำแหน่งศึกษานิเทกศ์เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือก


Categories
ข่าว-ประชาสัมพันธ์ ข่าว-สมัครงาน ข่าว-เรียกบรรจุ

ประกาศ กศจ.นราธิวาส เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (เพิ่มเติม)

ประกาศ กศจ.นราธิวาส
เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)
——————————-

กำหนดให้ใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ หรือเอกสารผลการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภาซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองข้อมูลโดยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหลักฐานในการสมัครสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้ที่ www.ksp.or.th