หน้าแรก

เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 3 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุมนราทัศน์ 1 โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส
ตั้งแต่ เวลา 08.30 -09.00 น.
แต่งกายชุดสุภาพ
อ่านต่อ