#ประกาศเจตจำนงค์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย กศจ.นราธิวาส ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้วยหลักนิติธรรม ความเสมอภาค และความโปร่งใส #อย่าหลงเชื่อ คำแอบอ้าง ว่าจะช่วยเหลือในการสอบแข่งขันครั้งนี้ พบเห็น ทราบข่าว มีเบาะแส หรือพบพฤติกรรมที่อาจจะเป็นการทุจริตในการสอบ #โปรดแจ้ง ดร.ชาร์รีฟ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 089-877 2872 | peo.nara96000@suksa.go.th | https://obec64.thaijobjob.com


#ประกาศเจตจำนงค์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย กศจ.นราธิวาส ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้วยหลักนิติธรรม ความเสมอภาค และความโปร่งใส #อย่าหลงเชื่อ คำแอบอ้าง ว่าจะช่วยเหลือในการสอบแข่งขันครั้งนี้ พบเห็น ทราบข่าว มีเบาะแส หรือพบพฤติกรรมที่อาจจะเป็นการทุจริตในการสอบ #โปรดแจ้ง ดร.ชาร์รีฟ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 089-877 2872 | peo.nara96000@suksa.go.th | https://obec64.thaijobjob.com

My-Office |:| E-Money|:| E-Salary